De website e-Box Enterprise gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Icône gestion des Gestionnaires d’Accès

Beheer der Toegangsbeheerders

Om ervoor te zorgen dat de personeelsleden van uw onderneming de onlinediensten van de overheid kunnen openen, moet u uw onderneming registreren in het Beheer der Toegangsbeheerders (BTB). Voor meer informatie over deze procedure, raadpleegt u onze "Step-by-Step Guide".

Eerst moet u een Hoofdtoegangsbeheerder aanstellen of wijzigen. Hij is de hoofdverantwoordelijke voor het toegangsbeheer van uw onderneming en kan Toegangsbeheerders aanstellen. Deze Toegangsbeheerders beheren op hun beurt alle toegangen voor een bepaalde groep ("domein") toepassingen, zoals financiën, mobiliteit, etc.

U heeft hier de mogelijkheid om een Hoofdtoegangsbeheerder aan te stellen of te wijzigen. Hij moet een werknemer of wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming zijn.

De Hoofdtoegangsbeheerder:

  • is verantwoordelijk voor het aanstellen van de Toegangsbeheerders die zorgen voor het toegangsbeheer in de domeinen die hen toegewezen zijn, en
  • kan zich laten bijstaan door een of meerdere Co-hoofdtoegangsbeheerders aan te stellen.

Er bestaan nog uitzonderingsprocedures voor het aanstellen van een Hoofdtoegangsbeheerder. Als deze uitzonderingen niet op u van toepassing zijn, moet u de standaardprocedure volgen.

Standaardprocedure

Opgelet: deze procedure kan alleen uitgevoerd worden door een wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming.

Uitzonderingsprocedure

Hebt u geen eID of elektronische vreemdelingenkaart?

Volg dan deze procedure om een Hoofdtoegangsbeheerder aan te stellen .

Opgelet: verstuur uw documenten niet met de post!
Volg voor een efficiënte verwerking van uw aanvragen nauwkeurig de stappen die in de procedure beschreven staan.

De Hoofdtoegangsbeheerders kunnen Toegangsbeheerders in de onderneming aanstellen.

Deze Toegangsbeheerders kunnen op hun beurt de gebruikers beheren en hen de toegang tot verschillende onlinediensten toewijzen.

Stel nu uw Toegangsbeheerders aan in de nieuwe CSAM-omgeving!

De toekenning van toegangen tot verschillende onlinediensten van de overheid valt niet onder CSAM. De methodes kunnen namelijk verschillend zijn naargelang de onlinedienst.

Momenteel zijn er de volgende systemen:

Sociale Zekerheid

FOD BOSA DG DT

Andere specifieke systemen